Robbert's notariskantoor Alkmaar, gespecialiseerd in recht, familierecht, onroerend goed, ondernemingsrecht, splitsingsrecht, koopovereenkomst, echtscheiding en aktes.

 
Familierecht
Het familierecht is zo ongeveer het meest uitgebreide rechtsgebied en heeft dan ook betrekking op meerdere situaties in je leven. Zo heb je er bijvoorbeeld mee te maken als je gaat samenwonen of gaat trouwen, maar ook als je elkaar niet meer aardig vindt, zoals bij een echtscheiding. Daarnaast moet er het een en ander geregeld worden als je een kind krijgt of net hebt gekregen, of, aan de andere kant van de levensladder, als iemand is overleden. In beide gevallen is het meestal erg handig (en verstandig) als er een testament is opgemaakt.

In dit onderdeel wordt onder trouwen ook het aangaan van een geregistreerd partner verstaan.

Voor al deze situaties kun je bij Nationale Notaris Alkmaar terecht.

Samenwonen / trouwen
Ga je samenwonen, dan is het verstandig om een samenlevingscontract te maken. Ga je daarentegen trouwen, dan is het lang niet altijd nodig om iets bij de notaris vast te leggen. Uiteraard kun je altijd huwelijksvoorwaarden maken, maar dit is lang niet altijd noodzakelijk. De vraag of dit in jouw geval nodig is kun je het beste even voorleggen aan een notaris.

Scheiden
Tegenwoordig zijn er meerdere mogelijkheden om weer (juridisch) van elkaar af te komen als je elkaar niet meer aardig vindt. In geval van een samenwoning is dit doorgaans vrij eenvoudig. Indien er sprake is van een gezamenlijke woning in eigendom, dan zal deze moeten worden verdeeld of verkocht (zie onder het kopje 'Onroerend goed').

De meest gebruikte manier om van elkaar af te komen is nog steeds echtscheiding. Op dit moment kan dat uitsluitend via een advocaat, maar de notaris kan hierbij zeker ook adviseren. Het is dan ook niet onverstandig om de notaris reeds in een vroeg stadium bij de echtscheiding te betrekken. De weg van de zogenaamde 'flitsscheiding' is inmiddels afgesloten, maar het is wel mogelijk om via een gemeenschappelijk verzoek procedure te scheiden. Op dit moment kan dat uitsluitend via een advocaat, echter de wetgever werkt momenteel aan een wijziging, waardoor deze vorm van scheiden ook door een notaris kan worden verzorgd.

De mogelijkheid om via een notaris een geregistreerd partnerschap te ontbinden is wel blijven bestaan. Deze ontbinding kan plaats vinden door middel van de inschrijving van een (notariële) akte bij de burgerlijke stand.

Als er bij de scheiding (op welke manier dan ook) kinderen betrokken zijn dan is het altijd nodig om een ouderschapsplan op te maken. De ouders dienen dit in onderling overleg vast te stellen, maar de notaris kan hier uiteraard bij adviseren.

Kinderen
Als je een kind krijgt of net hebt gekregen is het belangrijk een aantal juridische zaken te overdenken. Zo heeft de geboorte van het kind gevolgen indien je komt te overlijden, vragen als: 'wie zijn nu mijn erfgenamen?' en 'wie gaat voor mijn kind zorgen als ik er niet meer ben?' moeten beantwoord worden. De notaris kan je helpen bij het vinden van de antwoorden.

Overlijden
Indien iemand in je omgeving is overleden zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Vaak zullen er een aantal instanties zijn die in verband met het overlijden een verklaring van erfrecht willen ontvangen. Dit is een document waarin de notaris verklaart wie is overleden en wie de erfgenamen zijn. Daarnaast is in dat document vermeld wie bevoegd is om de erfgenamen te vertegenwoordigen.

Testament
In de meeste gevallen is het verstandig om een testament te maken. Ben je gehuwd en heb je kinderen? De wet heeft hiervoor een standaard regeling gemaakt, maar ja is die standaardregeling wel voldoende? Woon je samen en heb je kinderen, dan ontkom je er niet aan om een testament te maken, tenminste als je wilt dat je partner na jouw overlijden nog iets van je krijgt. Daarnaast is het verstandig om een voogdijregeling op te nemen.

Als je niet gehuwd bent en ook niet samenwoont is kan het ook heel belangrijk zijn een testament te maken. Heb je kinderen, dan zijn zij in dat geval je erfgenaam. Anders zijn dat je ouders samen met je broers of zusters. Zijn deze er niet dan gaan we steeds verder de familiesfeer in. Dit kan heel lang door gaan en geeft je nabestaanden een hoop werk. In dat geval zijn de kosten van een testament snel terugverdiend ten opzichte van de kosten van de afwikkeling van de nalatenschap.

Wil je naar aanleiding van het vorenstaande advies van de notaris, neem dan snel contact op via telefoonnummer 072 - 527 20 60 of e-mailadres: .